Formació

A HEFEST fem formació pràctica d’investigació d’incendis, així com formacions sobre la investigació d’origen i causa de sinistres dins del camp de l’enginyeria forense.

1r Seminari pràctic
d’investigació d’incendis

Durant els dies 17 i 18 de març de 2016, des d’HEFEST Enginyeria Forense vam organitzar el 1r SEMINARI PRÀCTIC D’INVESTIGACIÓ D’INCENDIS amb la col·laboració de Bombers de Catalunya. Durant les dues jornades es van dur a terme tot un seguit d’activitats enfocades a compartir el nostre coneixement i experiència amb els diferents col·lectius vinculats amb la investigació d’incendis, tot fent us d’una metodologia d’aprenentatge pionera a Catalunya.

 

Les activitats del primer dia es van dur a terme al Parc de Bombers de Reus, on es va procedir a estudiar la dinàmica dels incendis amb la ignició d’un escenari preparat per poder presenciar quines són les fases de la dinàmica d’un incendi interior així com de la seva extinció. Es van examinar altres escenaris construïts i cremats prèviament amb aquesta finalitat i es va dur a terme una mostra de diferents fonts de calor que poden desencadenar incendis, patrons de diferents accelerants, etc.

 

La segona jornada del seminari es va desenvolupar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, on el Sr. Peter Dahl, investigador d’incendis als Estats Units d’Amèrica i amb gran experiència en el Burn to Learn va donar una conferencia. Posteriorment es va fer una posada en comú de les investigacions realitzades el dia previ, fent una projecció dels vídeos del foc als diferents escenaris d’estudi, mostrant el seu origen i la seva dinàmica.

 

Tots els escenaris utilitzats pel seminari van ser dissenyats per reproduir de forma força acurada diferents estances d’una llar, presentant diferents situacions que els participants del seminari poguessin investigar seguint les pautes que se’ls hi van anar explicant. Tanmateix, l’extinció dels diferents escenaris es va utilitzar per posar en practica i entrenar diferents tècniques d’extinció.

Altres formacions

A HEFEST Enginyeria Forense també hem col·laborat duent a terme formació sobre la investigació d’origen i causa de sinistres dins del camp de l’enginyeria forense  als treballadors de diferents empreses, per tal de proporcionar les eines necessàries per dur a terme la seva feina de forma més efectiva.