Incendis i explosions

La investigació d’incendis (Indústria, habitatges, vehicles, embarcacions, maquinària, forestals) i explosions requereix coneixements tècnics i experiència de camp que permeti, partint d’una feina basada en el treball rigorós, metodològic i tècnic, esbrinar els fets ocorreguts. L’equip d’investigació segueix el mètode científic  per d’arribar a la solució del cas d’una forma sòlida i contrastada, evitant arribar a falsos orígens o causes que podrien ser conseqüència de l’incendi i no la causa. Per tal d’estar a l’avantguarda en el camp de la investigació d’incendis formem part de la AIIA (Associació Internacional d’Investigadors d’Incendis), a través de la qual mantenim una formació continuada.

Responsabilitat civil
de producte

Davant de danys ocasionats per producte cal identificar si s’està davant d’un defecte de fabricació o bé un defecte de manipulació, per tal de definir si la responsabilitat és del fabricant, corresponent aleshores una indemnització a l’usuari pels danys soferts, o si pel contrari el fabricant en queda exempt de culpa. Per això es procedeix a un estudi exhaustiu del procés de fabricació, la cadena de distribució i del producte en sí, per tal de determinar la causa del defecte.

Accidents laborals

Discernir entre negligència del treballador i mancances en la prevenció de riscos laborals per part de l’empresa pot ser una tasca no gens fàcil. No obstant, mitjançant un anàlisi exhaustiu dels fets, de la situació en matèria de seguretat i salut per part de l’empresa i dels condicionants en el moment del sinistre, gràcies a la formació específica en prevenció de riscos laborals del nostre personal, disposem de la capacitat per tal de determinar d’una forma objectiva la causa dels fets.

Fallada de maquinària

Esbrinar la causa de la fallada d’una màquina pot ser útil tant des d’un punt de vista de responsabilitats (fabricant, manipulador, manteniment), com de punt de partida per prendre les mesures correctores pertinents per tal d’evitar noves fallades i/o accidents. Per això disposem de personal amb formació a nivell d’Enginyeria Industrial, especialitat Mecànica Màquines, amb la capacitat d’entendre el funcionament i de fer un anàlisi exhaustiu de la màquina en sí per tal d’arribar a determinar la causa de la fallada.

Estudi de materials

L’estudi dels materials i el seu comportament pot proporcionar informació útil per establir les causes d’un sinistre, així com ajudar a identifica defectes de fabricació o de manipulació. Establir el tipus de dany que presenta un material, tant a la seva superfície com a la estructura interna pot establir si existeix relació amb un esdeveniment investigat o es independent del mateix, així identificar correctament les causes del dany a un material així com les circumstancies en que es produeix pot resultar clau en establir les causes d’un sinistre.

Assessoria i consultoria en prevenció d’incendis

La identificació de possibles riscos d’incendi i d’elements que puguin afavorir la propagació del foc son factors importants en la prevenció d’incendis. Amb l’amplia experiència en la investigació d’origen i causes d’incendis de la que disposem, oferim serveis d’assessoria i consultoria en la prevenció d’incendis en industria i comerç.

Els nostres serveis

Seguint una metodologia científica es procedirà en primer lloc a  fer la recopilació de dades i la inspecció de camp. Seguidament es procedeix a plantejar les diferents hipòtesis possibles a partir de les dades recopilades i s’inicia un procés en el que es contrasten les diferents hipòtesis amb la informació de la què es disposa amb la finalitat de seleccionar la hipòtesis final així com descartar la resta d’hipòtesis.

Oferim mitja hora d’assessorament inicial gratuït.

El nostre equip té la capacitat de liderar o formar part d’una gestió integral de la investigació, coordinant totes aquelles accions que siguin necessàries.

Davant un cas passat, podem examinar tota la documentació existent, analitzar-la i generar un informe a partir de les nostres conclusions.

El nostre equip te la qualificació i formació per tal de poder actuar com a testimoni expert quan es requereixi.