Reflectim els fets
sense distorsió

HEFEST és una empresa centrada en la investigació de sinistres en general i en concret amb una àmplia i reconeguda experiència en la investigació d’origen i causes d’incendis i explosions. A més també està especialitzada en la investigació de fallada de màquines, responsabilitat civil de producte i accidents laborals, tot disposant de la tecnologia capdavantera per dur a terme amb la major eficàcia cadascuna de les tasques encomanades.

Metodologia

Àrees d’especialització